A megújuló játszótérről egyeztetett az önkormányzat

Néhány hónap múlva a Lövölde téri játszótér szebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá, a közvilágítás újragondolásával ősszel és télen a délutáni órákban is használhatóvá válik – hangzott el a tér felújításáról február 27-én tartott társadalmi egyeztetésen, amelyet a terézvárosi önkormányzat kezdeményezett.

Terézváros önkormányzata minden talpalatnyi helyen, ami a gyermekek játéklehetőségét, az itt élők pihenését, kikapcsolódását szolgálja, igyekszik szép és kellemes környezetet kialakítani, igényesen felújítani – jelentette ki a fórumon elsőként megszólaló Papp László, gazdálkodásért és fejlesztéspolitikáért felelős alpolgármester. A Hunyadi tér, a Nyugati tér, a Liszt Ferenc tér, a Benczúr kert megújítása után az idén a Jókai tér és a Lövölde téri játszótér kerül sorra az önkormányzat munkatervében – tette hozzá.

 

Az alpolgármester elmondta, a Lövölde téri játszótéren a játékeszközöktől kezdve az utcabútorokig mindenből több lesz egy kicsit, egyedül a játszótér méretét nem áll módjában az önkormányzatnak megnagyobbítani. Mivel klasszikus felújításról van szó, a tér tagoltsága, funkciója nem változik, reményei szerint a hangulata azonban igen, vidámabb, barátságosabb lesz.

 

Megyesi Tünde, a játszótér felújítási és környezetrendezési koncepcióját készítő háromfős tervezőcsapat tagja gazdag képanyaggal illusztrálva ismertette a játékok és az utcabútorok elhelyezéséről, a megújuló növényzetről, a téren lévő platánfák életterének növeléséről az egyeztetés kiinduló alapjaként szolgáló terveket. Amelyek, mint mondta: minden elemükben megfelelnek a hatályos szabványoknak, a modern biztonsági követelményeknek.

 

Hangsúlyozta: tervezőtársaival arra törekedtek, hogy a kicsiny tér jól használható legyen, a kisebbek és a nagyobbacska gyerekek is nyugodtan tudjanak játszani, s azok az idősebbek is találjanak egy meghitt zugot, akik csak egy kis üldögélésre, pihenésre vágynak. Arra is ügyeltek, hogy a régi, népszerű játékeszközök ne vesszenek kárba, ami felújítható, az kerüljön vissza a térre. Az épített környezetet, mi több, a történelmet, konkrétan a terület névadásának történetét sem hagyták figyelmen kívül.

 

Elmesélte: a 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben I. Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasárnap és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távolmaradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi egy éven át lövészeteken vegyen részt.

 

 
Papp László alpolgármester vezetésével konstruktív légkörben zajlott a fórum

 

A mai Lövölde tér északi részében helyezkedett el az egyik pesti „lövőház” egyik épülete, amelyet Zambelli András tervezett. A klasszicista stílusú lövölde két épületegyüttesből állt: az egyikben vendéglők, éttermek és kiszolgálóhelyiségek, a másikban pedig az előcsarnokok és a lövészmester lakása voltak, a lövőház parkjába pedig díszes kapun át lehetett bejutni. 1874-ben az itt működő lövöldéről nevezték el a teret Lövölde térnek.

 

 
Az egyeztetés résztvevői a kivetített képek segítségével a tervek részleteit is megismerhették

 

Az elkészült koncepcióban a múltat idézi a tér egyedi gumiburkolati mintája, valamint a kerítés egy szakaszán a színes műanyag labdákból kialakított „lövőfal” – mondta a koncepció ismertetésének végén az okleveles kertészmérnök, településtervező szakmérnök.

 

A társadalmi egyeztetésen résztvevők kivétel nélkül örömmel fogadták a tér felújítását. Akadt, aki a tervezők erényének nevezte, hogy gondoltak arra is, hogy a teret különböző életkorú gyerekek használják, valamint az idősekről sem feledkeztek meg. Többen elismeréssel szóltak a környezettudatos tervezésről, ami abban is megmutatkozik, hogy a felújítható játékokat kivétel nélkül megtartották.

 

Javaslat érkezett arra, hogy a homokozó méretét növeljék, a nagyobb gyerekeknek pedig legyen külön homokozója. Volt, aki azt kezdeményezte, hogy a kicsik játszóhelye fölé kerüljön napvédő, és ha megoldható, legyen párakapu is. Volt, aki az illemhely megnyitását említette, egy környéken lakó pedig arról érdeklődött, hogy a kandeláberek számának és fényerejének növelését követően a tér zárása után le lehet-e majd kapcsolni az új köztéri fényforrásokat.

 

 
Megyesi Tünde, a tervezőcsapat tagja a koncepció bemutatásán túl a javaslatokra is reagált

 

A jelenlévők felmerülő kérdéseikre, javaslataik egy részére az alpolgármestertől és a tervezőtől helyben választ kaptak. A találkozó végén Papp László az önkormányzat hatáskörén túlnyúló, az illemhely megnyitására és a világításra vonatkozó kérések esetében csupán a közvetítő szerepére vállalkozott.

 

Hangsúlyozta: a honlapon közzétett koncepció március 6-áig véleményezhető, a fórumon majd tucatnyi építő ötletet jegyzett fel. A határidő lezárultával – a megvalósítható javaslatokat figyelembe véve – a tervezők újragondolják a koncepciót. A végleges tervek elkészülte után kerülhet sor a közbeszerzés kiírására. Ha az eljárás eredményes lesz, akkor május elején-közepén elkezdődhetnek a kivitelezési munkák, amelyek 12-14 hétig tartanak, vagyis augusztusban a terézvárosiak birtokba vehetik a megszépített teret.