A kéménybélelést is támogatja az önkormányzat

Soron következő ülésén a képviselő-testület döntött egyebek mellett a kéménybélelés támogatásáról, arról, hogy a kerület idén is aktívan részt vesz az Autómentes Napon, illetve arról is, hogy megindul a „zölddé” válás útján a polgármesteri hivatal.

Erzsébet-utalvány helyett más módon érkezik a segítség

 

Tény, hogy egy központi rendelkezés miatt az Erzsébet-utalvány forgalmazása 2018 decemberében megszűnt. A kerületben ugyanakkor több támogatás is ezen keresztül jutott el eddig a rászorulókhoz: így például az idősek világnapja alkalmából érkező, személyenként 10 ezer forintos, valamint az egyedül élő vagy rászoruló családoknak járó 15 ezer forintos, szociális célú Erzsébet-utalvány.

 

A Terézvárosi Tanévkezdő Csomagot évente egy alkalommal, augusztusban és szeptemberben Iskolai Erzsébet-utalvány formájában kapták a családok, 10 ezer forint értékben.

 

Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt indokolt volt módosítani a kerületi szociális rendeletet. A támogatás természetesen megmarad, de más formában, vélhetően egyéb utalványként jut majd el a rászorulókhoz.

 

 

Simonffy Márta alpolgármester és Hassay Zsófia polgármester

 

Pályázható lesz a kéménybélelés támogatása

 

Egy új támogatási forma bevezetéséről döntöttek a terézvárosi képviselők, ez pedig a kémények bélelésének költségeihez járul hozzá. A Matokanovic Lídia által előterjesztett javaslatból kiderül, hogy a kerületi ingatlanok jelentős részénél szükségessé vált a kémények bélelése, ami komoly anyagi terheket ró a tulajdonosokra. A társasházak kéményeinek felújítását eddig is támogatta az önkormányzat, s most már a természetes személyek is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

 

A pályázaton terézvárosi lakosok vehetnek részt lakóhelyként bejelentett lakásaikkal. A támogatás a bruttó kivitelezési költség 30 százaléka, de legfeljebb 200 ezer forint lehet, és kizárólag még meg nem kezdett munkákra adható. A pályázatokat a városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság bírálja majd el.

 

 

Jól működik a gyermekjóléti rendszer

 

Értékelték a képviselők a kerületi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet. A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait tavaly együttműködési megállapodás keretében 268 gyermekkorú vette igénybe. A legtöbb gyermek a 6–13 éves korosztályból került ki (114 fő), őket követte a középiskolás korosztály (76 fő), majd az óvodáskorú (53 fő) és végül a 0–2 éves korú gyermekek (25 fő). Rövidebb, néhány alkalmas vagy nem rendszeres segítő munkát igényelve, nem együttműködési megállapodás alapján 42 kiskorút láttak el.

 

Együttműködési megállapodás alapján 2018-ban 341 felnőtt részére történt segítségnyújtás. Az igénybe vevők köre legnagyobb számban a 35–49 éves korosztályból adódott (132 fő). Jelentős volt az 50 év feletti (benne a 62 évnél idősebbek is), családsegítő szolgáltatásban részesülők száma is, összesen 107 fő. Nem együttműködési megállapodás alapján 284 felnőtt vette igénybe az egyszeri, illetve rövid tartamú segítő szolgáltatást. Együttműködési megállapodás alapján ellátottak száma összesen 609 fő volt.

 

 

Matokanovic Lídia, Czuppon Zsolt, Szili Kovács Tibor képviselők

 

 

Egyre „zöldebb” lesz a hivatal

 

 

Matokanovic Lídia környezetvédelmi tanácsnok előterjesztésére a testület arról hozott döntést, hogy több olyan intézkedést hajtanak végre a közeljövőben a polgármesteri hivatalban és az intézményekben, amelyek a természet védelmét hivatottak szolgálni.

 

A polgármesteri hivatalban felülvizsgálják és kialakítják például a szelektív hulladékgyűjtést. Előtérbe helyezik a PET-palack-mentes megoldásokat (legalább 20 százalékos csökkentést irányoztak elő). A világítástechnikát fokozatosan LED-alapúra cserélik. Törekednek a környezetbarát tisztítószerek és papír használatára, valamint szemléletformáló oktatást tartanak a hivatal és az intézmények munkatársai részére.

 

 

A testület munka közben

 

Beszámolt a TEKA

 

Elmúlt évi tevékenységéről számolt be a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány. Ebből kiderült, hogy 2018-ban 1 millió 688 ezer forint értékű eszközzel támogatták a kerületi rendőrkapitányságot és 1 millió 201 ezer forint eszközzel gazdagították a Belvárosi Katasztrófavédelmi Örs készletét.

 

Jól sikerült a már hagyományosnak mondható nyári, balatonföldvári TEKA-tábor, amelyen 70 gyerek vett részt. Az alapítvány az elmúlt évben is két-két alkalommal jutalmazta meg a kerületben szolgálatot teljesítő és kiemelkedő teljesítményt nyújtó tűzoltókat és rendőröket. Folytatódott a kerékpár-regisztráció és a TEKA jelen volt az autómentes napon, a Terézvárosi Búcsún és a Terézvárosiak Napján is.

 

 

Az idén is lesz európai autómentes nap

 

Szeptember 16–22. között tizennyolcadik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozatot, amelyhez Terézváros is csatlakozik.

 

Az Európai Unió által meghirdetett rendezvény idei szlogenje: „Sétálj velünk!” Az országos programsorozat az idén is a szakminisztérium (Innovációs és Technológiai Minisztérium), a főváros és a BKK fő koordinációjában valósul meg.

 

A terézvárosi önkormányzat hagyományosan résztvevője a Mobilitási Hét eseményeinek; az autómentes napon a fővárosi kerületek közül elsőként jelent és jelenik meg saját szervezésű és arculatú környezetvédelmi és közösségi programjaival. Az idei autómentes nap kerületi rendezvényeiről, az elmúlt évekhez hasonlóan, saját költségvetése terhére a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. gondoskodik.

 

 

Támogatás a speciális független filmszemlének

 

A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület az idén ötödik alkalommal megrendezendő speciális független filmszemle költségeire kért támogatást. Az eseménynek az Eötvös10 ad teret, Terézváros pedig a testület döntése értelmében 600 ezer forinttal járul hozzá a program megrendezéséhez.

 

A pályázatnak kettős célja van: egyrészt megnyilvánulási és megmérettetési lehetőséget adni azon fogyatékossággal élő és pszichiátriai beteg, alkotó szándékú emberek számára, akik mozgóképben kívánnak valós vagy fiktív történeteket létrehozni, műveiket mindenki számára megmutatni, hogy ezzel saját világukba betekintést nyújthassanak. Másrészt olyan alkotókat bemutatni, akik a film nyelvén beszélnek a fogyatékosságról és ennek kontextusairól.